Pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, jūlijā darbu Gulbenes novada pašvaldībā priekšsēdētāja amatā sāka Andis Caunītis, priekšsēdētāja vietnieka amatā - Guna Švika.


Turpinot iesākto sadarbību ar pašvaldību attīstības jautājumos, uz sarunu 5.augusta vakarā novada uzņēmības pudurī (UP), aicinājām pašvaldības vadību, lai noskaidrotu - kādas pozitīvas pārmaiņas mūs sagaida tuvākajā laikā.


Biedrības pārstāvji - uzņēmēji aicināja pašvaldības vadību prioritāri domāt par iedzīvotāju labklājību - atjaunojot un radot pieejamus mājokļus jaunajiem speciālistiem, attīstot jaunas brīvā laika atpūtas iespējas no burziņa līdz rekreācijas iespēju pilnveidei Emzes parkā. Protams, neizpalika sarunas par ceļu tīkla atjaunošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem.


A.Koris aicināju vadību paskatīties uz procesiem pašvaldībā citādi: "Pašvaldībai ir jāizvirza mērķis - deklarēto iedzīvotāju skaita palielinājums, piemēram, par 1000 iedzīvotājiem gadā. Pašvaldības darbības pakārtojot šādam izmērāmam kvalitatīvajam mērķim, ticu, ka Gulbenes novads piedzīvotu uzplaukumu. "


Viedokļi dalījās, bet sarunas gaisotne bija uz sadarbību vērsta. Vienojāmies par turpmāku aktīvu iesaisti novada attīstībai svarīgu jautājumu virzībai, cerot, ka pašvaldībā jau tuvākajā nākotnē tiks papildināts speciālistu loks, kuri piesaista papildus investīcijas, pakalpojumus mūsu novada teritorijā.

Jūlijā biedrības pulkam pievienojas viens no Gulbenes novada aktīvākajiem lauksaimniekiem - ZS Lācīši. Saimniecība atzīta par vienu no lielākajām Vidzemē, kas nodarbojas ar piena lopkopību, graudaugu un sēklu audzēšanu Galgauskas pagastā.

Pēc kopsapulces, daļa no biedrības pārstāvjiem devās izbraukumā pa rudzu, kviešu, kukurūzas laukiem. Fermas, nule uzbūvēto, ražošanas kompleksu bija izdevība svinīgi iepazīt ar VAKS kooperatīvs izbraukuma transportlīdzekli - tas šim pasākumam ļoti piestāvēja . Bet visam pāri- pozitīvais satikšanās prieks, kad biedri no malu malām gatavi izrauties no saspringtā nedēļas grafika, lai stiprinātu sadarbības tīklu.

Galgauskas saimniecība lepojas ar augstu robotizācijas līmeni, arī izslaukuma apjomiem. Tas pateicoties projekta iespējām, investējot vairāk kā 2 milj.eiro darbības modernizācijā. Gžibovsku ģimenes saimniecībā izdarīts patiesi liels darbs.

Priecē, ka 100% piena apjoma tiek nodots pārstrādei Gulbenes novada uzņēmumiem - "Rankas piens" un mājražošanas uzņēmumam "Pakalnieši".

ZS "Lācīši" apsaimnieko __ ha un rūpējas par 600 govju pulku. Lai efektivizētu darbību, saimnieki plāno šī gada ietvaros palielināt pulku līdz 1000 lopiem.Updated: Mar 26

Gulbenes novada potenciāls bija, ir un būs #uzņēmībā!

Latvijas mērogā esam atpazīstami kā bioloģiskas rupjmaizes tēvzeme, zaļi domājošas mežsaimniecības un apjomīgas kokapstrādes, arī atbildīgas saimniekošanas aktīvisti. Ne visiem zināms, bet Gulbenes novadu lauksaimniecībā salīdzina ar auglīgo Zemgali. Novada vārds tuvu un tālu zināms ar #uzņēmīgām iniciatīvām, organizējot brīvprātīgo darbu un jauniešu aktivitātes, tālredzīgām izvēlēm izglītības jomā, kā arī enerģisku lokālpatriotismu basketbola un motosporta disciplīnās.

Domājot par laika periodu no 2021. līdz 2025. gadam, biedrības pārstāvjiem ar Gulbenes novadu saistās:

  • attīstīti zaļie industriālie parki ar zinātnēs atbalstu augstas pievienotās vērtības fokusam eksportā, palielinot ienākuma, dzīves līmeni novadā;

  • zaļā silīcija ieleja Vidzemē ar talantiem atbalstošu mikrovidi, mentoringa kopienu tehnoloģiskām un ilgtspējīgām ambīcijām;

  • mūsdienīgs, uzrunājošs novada publiskais tēls - uzņēmības vizītkarte ar vienotu, atmiņā paliekošu rokrakstu;

  • stabilizēts pastāvīgo iedzīvotāju skaits ar pozitīvu pieauguma tendenci (no 2023. gada).

Gulbenes novada #uzņēmība nodarbinātības atbalstam, progresīvas rīcības zaļajās, digitālajās iniciatīvās balstītas dzīves vides veidošanai un tālredzīgas pilotaktivitātes saista un aicina par dzīves vietu izvēlēties radošus, enerģiskus cilvēkus, ģimenes ar bērniem, vairojot talantu kopienu.


Citiem vārdiem - Gulbenes novads ir #uzņēmības perons ar konkurētspējīgas dzīves vides piedāvājumu azartiskai atpūtai, ilgtspējīgai profesionālai izaugsmei, zaļai un drošai ikdienai, kas apvienojumā veido dabisku inerci speciālistu un ekspertu piesaistei novadā.


U.Misiņš intervijā pauda viedokli: "Nevaram atļauties zaudēt fokusu. Šodien jāstrādā nākotnei!" Uzņēmēji Gulbenes novadam tur rūpi par #uzņēmīgu izglītību, pieejamu un sakārtotu infrastruktūru #uzņēmīgām ambīcijām, estētisku, daudzpusīgu dzīves vidi #uzņēmīgajiem u.c. aktualitātēm.

Apvienība ir politiski neatkarīga organizācija, gatava turpināt sadarbību ar nozaru uzņēmējiem, domes politiskajiem pārstāvjiem #uzņēmības virzienā.


Ja arī Jums rūp Gulbenes novada attīstības kurss, aicinām iepazīties ar biedrības redzējumu ceļa kartējumu virzoties uz zaļāku, viedāku un #uzņēmīgāku dzīves vidi:

brošūra issuu.com vidē >>


UGN_uzņēmības ceļa karte Gulbenes novadā
.
Download • 63.45MB