top of page
Uzņēmēji_Gulbenes_novadam_biedrī

JAUNO BIEDRU "CEĻVEDIS"

1.png

Ja iepazīstoties ar biedrības "Uzņēmēji Gulbenes novadam" darbības mērķiem un redzējumu ir interese aktīvi līdzdarboties, lai uzņemtu progresīvu kursu veidojot Gulbenes novadu kā reģionālās attīstības nozīmīgu centru, tad priecāsimies Tevi uzņemt kopienā. 

PIETEIKŠANĀS UN LĪDZDALĪBA

Iekšējās kārtības noteikumi

Informatīvs materiāls par biedrību

Par biedrības biedru var kļūt mērķtiecīga fiziska vai juridiska persona, ja:

  • novadā ir reģistrēta juridiskā adrese un saimnieciskā darbība tiek īstenota pilsētā vai lauku teritorijā;

  • novada administratīvajā teritorijā darbību veic uzņēmuma struktūrvienība.

Motivēts jaunā biedra pieteikums jānosūta uz biedrības e-pasta adresi uznemejigulbenei@gulbene.lv. Pieteikums tiek skatīts valdes sēdē ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, par lēmumu paziņot pretendentam personīgi. 

Jaunā biedra pieteikums

New Growth

IESTĀŠANĀS

MAKSA

Vienreizējs maksājums

Izvērtējot pieteikumus un pieņemot pozitīvu lēmumu par jauna biedra uzņemšanu, tiek paredzēts vienreizējs maksājums un sagatavots rēķins. 

30 EUR

Interior Decor Plant

BIEDRA 

NAUDA

Gada līdzmaksājums

Biedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķu īstenošanai, biedrības biedri ik gadu veic biedra naudas iemaksas atbilstoši  pamatojoties uz rēķinu.

--

Biedrības valde ne retāk kā vienu reizi periodā biedrus iepazīstina ar saimnieciskās darbības pārskatu.

100 EUR

bottom of page