top of page
uzņēmēji gulbenes novadam_fons1.png

AR TĀLREDZĪGU VĪZIJU

un aktīvu iesaisti Gulbenes novada attīstībā

Apvienojoties aktīviem novadniekiem, jūlijā darbību uzsākusi biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam” ar vīziju par spēcīgas kopienas veidošanu, nodrošinot zināšanu pārnesi un sinerģisku sadarbību starp privāto un publisko sektoru, tādējādi stiprinot Gulbenes novada konkurētspēju un labklājību ilgtermiņā.

UZŅĒMĪGI - GULBENES NOVADĀ!

IMG_4418.heic

AIZVADĪTI PIRMIE 3 GADI KOPIENĀ

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

Valde runā:

Biedrības valdi veido 5 valdes locekļi: Uldis Misiņš, Liena Kazāka, Andis Augulis, Aldis Stūriška un Jānis, Kubuliņš.

BIEDRI

Gulbenes novadā reģistrētiem/strādājošiem uzņēmumiem ar motivāciju iesaistīties Gulbenes novada attīstībā, iespēja pievienoties kopienai, lasīt vairāk šeit >>

IZGLĪTOŠANĀS

Biedri ir atvērti jaunām

zināšanām par tendencēm tautsaimniecībā

vietējā un globālā mērogā; gatavi dalīties

pieredzē un iespaidos par ceļu uz virsotnēm un ne tikai. 

LĪDZDALĪBA

Biedrība, apvienojot daudznozaru 

viedokļus, izrāda iniciatīvu 

novada tālredzīga attīstības redzējuma 

veidošanā, īstenošanā.

ATBALSTS

Uzņēmēju kopienā koncentrējas

viedokļu un interešu līderi, kuri,

caur savu individuālo darbību, pieredzi

un kontaktu loku, spēj konsultatīvi 

atbalstīt biedrus.

Mēs esam par mērķtiecīgu starpnozaru, 

organizāciju sadarbību dažādos

modeļos - vienotam mērķim par infrastruktūras,

cilvēkresursu progresīvu attīstību.

bottom of page