top of page

Updated: Sep 21, 2020

Paldies LPKS "VAKS" kolektīvam un Gulbenes novada struktūrvienības vadītājai Vitai par viesmīlību, uzņemot biedrības pārstāvjus. Pārliecinājāmies, ka kooperatīva darbs lauksaimniecības nozarē ir daudzpusīgs; izaugsme gadu gaitā - uzteicama.

Produktīvu sarunu rezultātā, biedrības "Uzņēmēji Gulbenes novadā" kopienai pievienojas viens no lauksaimniecības nozares viedokļu līderiem, kas savā paspārnē apvieno vairāk nekā 140 saimniecības no Gulbenes novada un tuvākās apkārtnes. Ikdienā tiek nodrošināts ne tikai konsultatīvs un praktisks atbalsts biedriem, bet arī aktīvs darbs ieinteresēto personu izglītošanā "Vasaras skolu" ietvaros, piedaloties pašvaldības karjeras programmas aktivitātēs skolēniem, priekšzīmīgi tiek stiprināts darbinieku kolektīva gars, piedaloties Gulbenes iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēs, pilsētas svētku gājienā u.c. pasākumos. #uzņēmīgiGulbenesnovadā

Updated: Sep 21, 2020

Biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam” ir izveidota kā finansiāli neatkarīga organizācija ar sabiedrības interesēs balstītiem mērķiem. Plānojot biedrības darbu, paredzam, ka organizācijas kopums būs uzticams atbalsts biedriem, pārstāvot novada uzņēmēju intereses attiecībās ar pašvaldību un valsti, kā arī sociālais partneris Gulbenes novada pašvaldībā un konsultatīvs padomdevējs sociāli ekonomiskos un attīstības jautājumos.

 


Ilgtermiņā biedru sastāvu veidos motivētu un tālredzīgu Gulbenes novadā reģistrētu un/vai administratīvajā teritorijā strādājošu uzņēmumu vai uzņēmumu struktūrvienību pārstāvji, ievērojot teritoriālo pārklājumu un nozaru daudzpusīgu pārstāvniecību. Šobrīd biedrības prioritātes ir vērstas uz statūtos definēto mērķu īstenošanu, paredzot iespēju papildināt biedru loku ar uzņēmīgiem un tālredzīgiem biznesa vides pārstāvjiem.

Viens no biedrības darbības mērķiem ir atbalstīt skolēnu un pieaugušo izglītībā. Jau pērn, atbalstot skolēnu un pieaugušo izglītību, nodrošināta aktīva līdzdalība profesionālās izglītības piedāvājuma saglabāšanai novada teritorijā. Novērtējot biznesa inkubatoru tīkla pozitīvo devumu jauno uzņēmēju stiprināšanai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai apliecināta vajadzība biznesa inkubatora struktūrvienības izveidei Gulbenes pilsētā, paredzot aktīvu biedru līdzdalību mentoru tīkla paplašināšanai, daloties ar vairāk nekā 20 gados uzkrātu uzņēmējdarbības pieredzi. Turpmākās aktivitātes ietvers iesaisti karjeras izglītības programmās, atverot durvis interesentiem pieredzes apmaiņai un organizējot izglītojoša rakstura pasākumus interesentiem.

27.augustā biedrības pārstāvji aicināja Gulbenes novada domes deputātus uz dialogu, lai iepazīstinātu ar jaunizveidotās apvienības redzējumu un noskaidrotu kāds ir lēmējinstitūcijas nākotnes redzējumiem novada teritorijā turpmākajiem 5 gadiem. Novērtējot pašvaldības paveikto darbu ceļu infrastruktūras sakārtošanā un progresīvām rīcībām izglītības jautājumos, domes deputātus rosinājām paralēli saimnieciskajiem jautājumiem, pastiprinātu uzmanību pievērst stratēģiskiem attīstības jautājumiem, lai vairotu esošo un potenciālo novadnieku dzīves vides kvalitāti. Pamatojoties uz pozitīviem iespaidiem par pirmo tikšanos, sarunas par tālredzīgiem, jāatzīst arī ambicioziem, novada attīstības jautājumiem dzīvojamā fonda atjaunošanā, augstākās un mūžizglītības piedāvājuma pieejamībai pilsētā turpināsies. Tāpat tikšanās laikā tika akcentēta Gulbenes novada kā attīstības centra vajadzība veidot reģionāla mēroga konkurētspējīgus piedāvājumus atpūtas un brīvā laika pavadīšanas segmentā, kā arī nodrošināt daudzpusīgu preču, pakalpojumu piedāvājumu, atbilstoši 3 paaudžu vajadzībām, lai novadā radītais kapitāls sildītu un stiprinātu vietējo ekonomiku ilgtermiņā, spodrinot novada pievilcību speciālistu vidū, kas potenciāli var veidot dabisku vilinājumi dzīvot, strādāt un pilnveidoties Gulbenes novada plašumos. Redzam iespēju sadarboties ar pašvaldību klimata pārmaiņu un zaļo industriju attīstības jautājumos, paredzot kvalitatīvus mobilitātes tīkla risinājumus sabiedrības un uzņēmēju interesēs.

Turpinot iestrādnes, paredzam biedru aktīvu iesaisti teritorijas funkcionālā redzējuma izstrādē, ar mērķi jau tuvākā gada laikā veidot sadarbību ar stratēģiskiem partneriem, lai pakalpojumu tīkla piedāvājumu. Paralēli ilgtermiņa plāniem, jau šogad vēlamies virzīt kopprojektus, piemēram, pilsētas ūdenstorņa pārvērtībām, atjaunojot krāsu un uzstādot Latvijas karogu Gulbenes augstākajā punktā, kā arī organizēt tikšanās ar valsts mēroga augstākajām amatpersonām.

Uzņēmēju apvienība ir izrādījusi iniciatīvu veidot sinerģisku sadarbību ar pašvaldību, piedāvājot uzņēmējdarbībā gūto pieredzi un vērtīgo kontaktu tīklu, izmantojot to mērķtiecīgām aktivitātēm, lai 2025.gadā Gulbenes novads būtu reģionāla mēroga flagmanis un veiksmes stāsts.

bottom of page