top of page
Uzņēmēji_Gulbenes_novadam_biedrī

BIEDRĪBAS DOKUMENTI

Apraksts

DIBINĀŠANAS DOKUMENTI

4.png

Biedrības "Uzņēmēji Gulbenes novadam" statūti ir kopienas augstākajā reglamentējošajā dokuments, kas nosaka darbības mērķus, uzdevumus un organizatorisko struktūru.

Biedrības statūti 

Biedrības iekšējās kārtības noteikumi

Jauna biedra pieteikuma veidlapa

Atbilstoši biedrības statūtiem, valdes sēdes paredzētas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, attiecīgi  pieņemtos lēmumus apkopojot protokolā. Biedrības darbība ir atklāta un  caurskatāma - zemāk pieejami valdes sēžu protokoli. 

ORGANIZATORISKIE DOKUMENTI

3.png

Protokols Nr. 2020-2        

| 25.08.2020.

Protokols Nr. 2020-1        

| 21.07.2020.

CITI DOKUMENTI

bottom of page