top of page
Uzņēmēji Gulbenes novadam_biedrības

PASĀKUMI UN NOTIKUMI

11.png

AKTUALITĀTES UN PLĀNOTIE PASĀKUMI

Lai īstenotu biedrības definētos darbības mērķus, notiek mērķtiecīgs darbs, plānojot vietēja un nacionāla mēroga pasākumus no seminārā, pieredzes apmaiņas brauciena līdz valsts augstāko amatpersonu vizītēm. 

Tāpat uzņēmēju kopienas stiprināšanai, papildus biedru kopsapulcēm, plānoti tīklošanās un pieredzes apmaiņas braucieni.

----

Zemāk pieejama aktuāla informācija par nozīmīgākajiem plānotajiem pasākumiem un biedrībai saistošiem notikumiem:

Biedrības pārstāvju redzējums par Gulbenes novada attīstību laika periodā no 2021. līdz 2025.gadam apkopots informatīvajā izdevumā.

Skatīt dokumentu šeit:

10.png

NESENIE NOTIKUMI

No biedrības aktualitāšu arhīviem - sarunas, tikšanās un pasākumi

03.11.2020

SQUALLIO meistarklase Gulbenē

"Tehnoloģiju un datu analīze"

#uzņēmīgiGulbenesnovadā

Data on a Touch Pad

15.10.2020

LEAN personāla atlase

#uzņēmīgiGulbenesnovadā

09.10.2020

Uzņēmēju pēcpusdiena un  tikšanās ar

Ekonomikas ministru

#uzņēmīgiGulbenesnovadā

176205__5f4d08061d9e4.jpg.jpg

29.09.2020

Biedru pieredzes apmaiņa 

Cēsu novadā

#uzņēmīgiGulbenesnovadā

11121.png

27.08.2020

Tikšanās ar Gulbenes novada domes 

deputātiem par sadarbību

#uzņēmīgiGulbenesnovadā

Web Consultation
bottom of page