top of page

UZŅĒMĪBAS (ceļa) karte Gulbenes novadā

Updated: Mar 26, 2021

Gulbenes novada potenciāls bija, ir un būs #uzņēmībā!

Latvijas mērogā esam atpazīstami kā bioloģiskas rupjmaizes tēvzeme, zaļi domājošas mežsaimniecības un apjomīgas kokapstrādes, arī atbildīgas saimniekošanas aktīvisti. Ne visiem zināms, bet Gulbenes novadu lauksaimniecībā salīdzina ar auglīgo Zemgali. Novada vārds tuvu un tālu zināms ar #uzņēmīgām iniciatīvām, organizējot brīvprātīgo darbu un jauniešu aktivitātes, tālredzīgām izvēlēm izglītības jomā, kā arī enerģisku lokālpatriotismu basketbola un motosporta disciplīnās.

Domājot par laika periodu no 2021. līdz 2025. gadam, biedrības pārstāvjiem ar Gulbenes novadu saistās:

  • attīstīti zaļie industriālie parki ar zinātnēs atbalstu augstas pievienotās vērtības fokusam eksportā, palielinot ienākuma, dzīves līmeni novadā;

  • zaļā silīcija ieleja Vidzemē ar talantiem atbalstošu mikrovidi, mentoringa kopienu tehnoloģiskām un ilgtspējīgām ambīcijām;

  • mūsdienīgs, uzrunājošs novada publiskais tēls - uzņēmības vizītkarte ar vienotu, atmiņā paliekošu rokrakstu;

  • stabilizēts pastāvīgo iedzīvotāju skaits ar pozitīvu pieauguma tendenci (no 2023. gada).

Gulbenes novada #uzņēmība nodarbinātības atbalstam, progresīvas rīcības zaļajās, digitālajās iniciatīvās balstītas dzīves vides veidošanai un tālredzīgas pilotaktivitātes saista un aicina par dzīves vietu izvēlēties radošus, enerģiskus cilvēkus, ģimenes ar bērniem, vairojot talantu kopienu.


Citiem vārdiem - Gulbenes novads ir #uzņēmības perons ar konkurētspējīgas dzīves vides piedāvājumu azartiskai atpūtai, ilgtspējīgai profesionālai izaugsmei, zaļai un drošai ikdienai, kas apvienojumā veido dabisku inerci speciālistu un ekspertu piesaistei novadā.


U.Misiņš intervijā pauda viedokli: "Nevaram atļauties zaudēt fokusu. Šodien jāstrādā nākotnei!" Uzņēmēji Gulbenes novadam tur rūpi par #uzņēmīgu izglītību, pieejamu un sakārtotu infrastruktūru #uzņēmīgām ambīcijām, estētisku, daudzpusīgu dzīves vidi #uzņēmīgajiem u.c. aktualitātēm.

Apvienība ir politiski neatkarīga organizācija, gatava turpināt sadarbību ar nozaru uzņēmējiem, domes politiskajiem pārstāvjiem #uzņēmības virzienā.


Ja arī Jums rūp Gulbenes novada attīstības kurss, aicinām iepazīties ar biedrības redzējumu ceļa kartējumu virzoties uz zaļāku, viedāku un #uzņēmīgāku dzīves vidi:


UGN_uzņēmības ceļa karte Gulbenes novadā
.
Download • 63.45MBRecent Posts

See All

Comments


bottom of page