top of page

Biedrība atzīme trīs gadu darbību

Biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam" 29.jūlijā apritēja trīs gadi, biedru skaits ir dubultojies (11 uzņēmumi), bet arvien apzināti attīstām kvalitatīvo biedrības izaugsmi, nevis kvantitatīvo. Tā ir mūsu recepte priekšzīmīgai biedru iesaistei, tikšanās tiek apmeklētas teju simtprocentīgā sastāvā, arī par spīti pandēmijas izaicinājumiem un attālumam.

Pievienojot atsauces uz Mārupes uzņēmēju interviju jaunajā rubrikā "Pie domubiedriem", šeit pievienojam izklāstu, kas atspoguļo mūsu aktivitātes.

 

Lai sasniegtu mērķi, brīvprātīgā inicatīvā rīkojam pasākumus jaunuzņēmējiem, piemēram, “Business fuckup stories”, “INovāciju pēcpusdiena”, iestājāmies par patstāvīgas LIAA biznesa inkubatora atbalsta vienības izveidi Gulbenē, kur biedrības pārstāvis pāris gadus ņēma dalību vērtēšanas komisijā.Tā pat esam uzņēmušies svarīgu vidutāja lomu starp pašvaldību un biznesa inkubatoru kopstrādes telpu izveidei un nodrošināšanai. Jaunākais piedāvājums ideju autoriem - biedru mentoringa konsultācijas, kas balstītas praktiskā pieredzē.

Novērojot iedzīvotāju plūsmas aktivitāti pandēmijas laikā no galvaspilsētas uz reģiona pilsētām, lauku teritorijām, pastiprinājās nepieciešamība dažādot brīvā laika pakalpojumu klāstu visu vecuma grupu pārstāvjiem. Novada konkurētspējas nodrošināšanai, biedrība ierosināja pašvaldību papildināt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus, kas atbalsta investīcijas un iniciatīvas brīvā laika atpūtas piedāvājuma papildinājumam pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viesiem. Tā pat ar atbalstīto NĪN atvieglojumu ieguldījumiem energoefektīvai daudzīvokļu māju attīstībai, ceram tuvākajā piecgadē ieraudzīt arvien mūsdienīgāku un ekonomiski draudzīgāku vidi novada iedzīvotājiem.


Kādas aktivitātes biedrība īsteno?

Biedrības dzīvē pievēršam uzmanību iekšējam mikroklimatam. Biedrus uzņemot, braucam kolektīvā iepazīšanās vizītē, lai izzinātu darbības aizkulises. Tas ir ne tikai redzesloku paplašinošos pasākums, bet arī piesātināts ar pozitīvu enerģētiku, vienmēr pēc biedru sanākšanas ir tāda “laba pēcgarša”. Trīs gados varam teikt, ka biedrība ir netika formāls veidojums, tas ir sadarbības tilts. Iepazīstot uzņēmumu aizkulises, ir gandarījums par vērienīgām savstarpējām sadarbībām, kas rezultējas ar veiksmīgiem projektiem būvniecībā, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā u.c. Šobrīd arvien izteiktāk ir pamanāma tendence, ka biedri atrod kopsaucēju sadarbībām kopienā, jāpiebilst, ka ne vienmēr tas ir stāsts par zemāko cenu, tādejādi sildot novada ekonomiku un ceļot lokālo vērtību. Sadarbības tīklojumu nākotnē vēlamies paplašināt ar mūsu sadraudzības biedrībām.


Gulbenes novadām varam lepoties ar pārtikas produktu ražotājiem, amatniekiem un mājražotājiem, kas rada atšķirīgus, pieprasītus produktus. Vajadzība koncentrētam vietējo produktu realizācijas tīklojumam ir aktuāls jau ilgtermiņā, pieejams tikai tirdziņš ceturtdienās un sestdienās. Pateicoties labvēlīgiem sadarbības tīklojumam ar uzņēmēju, biedrību un pašvaldību, 2022.gadā tika realizēts kopprojekts par vietējo ražotāju produktu tirdzniecības zonu. Šodien veikals“Gardums” ir novada vizītkarte pilsētas un novada viesiem.


Tā pat pērn biedrības koncepts par “pop-up kultūrsalu” ar iedzīvotāju balsojumu uzvarēja pašvaldības līdzdalības budžetēšanas konkursā. Ceram rezultātu sagaidīt jau šogad, lai jauniešiem un ģimenēm būtu tīkama relaksācijas un pasākumu vieta pilsētas parkā. Līdzīgi, jau trešo gadu cenšamies atrast partnerus Vidzemē lielākā pilsētas parka attīstībai, lai teju 200ha platībā veidotu izzinošu rekreācijas zonu vietējiem un viesiem.

Protams, no uzņēmēju puses arī individuāli tiek atbalstītas vietējo brīvprātīgas iniciatīvas, organizējot sportiskas aktivitātes un pasākumus, kas dažādo aktivitāšu piedāvājumu novadā, piemēram, Rankas kartonfabrikas distanču slēpošanas maratons, “Avoti” Lizums XCO kross u.c.

Kas ir jūsu svarīgākie partneri?


Esam vērsti uz daudzlīmeņu sadarbību ar uzņēmējiem biedrībā un līdzvērtīgu organizāciju uzņēmumiem, ar pašvaldību un valsts pārvaldes organizācijām. Šajos trīs gados organizējot izbraukuma vizītes pie uzņēmējiem Pierīga, Cēsīs, Rēzeknē, mēs gūstam pārliecību, ka kopā varam panākt vairāk kā katrs individuāli. Tādēļ arī nākotnē kā nozīmīgākos partnerus dialogos par izaicinājumiem, kam nepieciešami risinājumi, redzam lielu vērtību nevalstiskām uzņēmēju kopienām. Jaunajā plānošanas periodā, labprāt īstenotu starpnovadu sadarbības projektus.

Kāds ir Gulbenes novada uzņēmēju “profils” un uzņēmējdarbības vide novadā?


Pēc ATR Gulbenes novads no 5. teritoriāli lielākā novada kļuva par vienu no mazākajiem. Tas gan nemaina gulbeniešu sīkstumu un uzņēmību. Latvijas mērogā esam atpazīstami kā bioloģiskas rupjmaizes tēvzeme, zaļi domājošas mežsaimniecības un apjomīgas kokapstrādes, arī atbildīgas saimniekošanas aktīvisti. Lepojamies ar biedriem, kuri izcīnījuši vietu zem saules savā industrijā, piemēram – “Avoti” koka mēbeļu ražošanā, “Dimdiņi” dārzeņu pārstrādē, “Grantiņi -1” mežistrādē, “Rubate” ceļu būvē, “RCI Gulbene” ēku būvniecībā u.c. Ne visiem zināms, bet Gulbenes novadu lauksaimniecībā salīdzina ar auglīgo Zemgali vai to, ka Gulbenē tiek ražots Eiropā atzītākais sidrs “Tālavas sidrs”.

Statistiski raugoties uz novada rādītājiem – kopējais uzņēmēju skaits nav liels, tas arvien sarūk, sasniedzot 1398 mazos un vidējos uzņēmumus. Savukārt vidējā atalgojuma apjoms privātajā sektorā ir viens no lielākajiem reģionā. Atbilstoši teritorijas dabas resursiem, aktīvākās un ekonomiski jaudīgākās darbības nozares ir mežizstrāde, kokapstrāde un lauksaimniecībā. Ekonomiski vērienīgākie uzņēmi ir ar 25 un 30 gadu pieredzi nozarē. Joprojām uzņēmumu attīstības stāsti ir izaicinājumiem pilni, strādājot lokāli (200km no galvaspilsētas aktīvā areāla), tajā pat laikā spējot konkurēt arī starptautiskā tirgū.


Kāda ir pašvaldības loma uzņēmējdarbības veicināšanā Gulbenes novadā?

Pašvaldības lielākā atbildība, pirmkārt, ir par vides pieejamību, lai uzņēmējdarbība būtu iespējama un dzīvotspējīga ilgtermiņā, kas nodrošinās budžetu sociāliem tēriņiem. Mēs izjūtam konkurenci darbaspēka piesaistē ne tikai darba vides, atalgojuma kontekstā, arī dzīves vides, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes ziņā. Vēlamies, lai pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju noturēšana, piesaiste. Svarīgs pamatnosacījums iedzīvotāju labklājībai ir dzīvojamā fonda pieejamība. Jauni, energoefektīvi mājokļi samazinātiem ikdienas tēriņiem, atpūtas un izklaides zonas jaunības trakulībām un pārdomāts saturs nobriedušai mērķauditorijai nav ekstra, bet iztikas minimums, lai Gulbenes novads tuvāko gadu laikā nekļūtu par ciemu. Protams, valsts un pašvaldības atbalsts sakārtotam ceļu tīklam uzņēmējdarbībai reģionā ir vitāli svarīgs, tad varam runāt par ilgtspēju. Turpinot iestrādnes, paredzam biedru aktīvu iesaisti teritorijas funkcionālā redzējuma izstrādē, turpināsim aicināt pašvaldību uz dialogu un proaktīvu darbību. Biedri ne tikai zīmē vīzijas, tiek īstenoti reāli projekti saskaņā ar biedrības definētajiem interešu jautājumiem, piemēram, investīcija boulinga izveidei Gulbenē 2022.gadā, izklaides iespēju dažādošanai vairāk ar sociālu, ne biznesa pieeju, lai rādīt priekšzīmi.Ko jūs novēlētu sava novada un arī citiem uzņēmējiem?

Būsim #uzņēmīgi katrs pats savā mājsaimniecībā, publiskajā un darba vidē! Stiprinām sadarbības tīklus, lai celtu nozaru uzņēmumu konkurētspēju. Dzīvojot Latvijā esam pārāk mazi Eiropas mērogiem, lai tērētu enerģiju nacionālai konkurencei.
Comments


bottom of page