Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Apraksts

Biedrības statūti 

Jauna biedra pieteikuma veidlapa

Biedrības iekšējās kārtības noteikumi

Biedrība "Uzņēmēji Gulbenes novadam"

Ar tālredzīgu redzējumu  un aktīvu līdzdalību Gulbenes novada attīstībā!

© 2020 Biedrība "Uzņēmēji Gulbenes novadam"